Propoziții pentru urgențe medicale și pentru AJUTOR

Situaţii de urgenţă – Notfälle (notfele)

 1. Ajutor! – Hilfe! (hilfe)
 2. Fii atent, ai grijă!, Fiţi atenţi, aveţi grijă! – Sei vorsichtig!, seien Sie vorsichtig! (zai forzihtig, zaiăn zi forzihtig)
 3. Atenţie! – Achtung! (ahtung)
 4. Ajutaţi-mă, vă rog! – Bitte helfen Sie mir (bite helfăn zi mir)
 5. M-am rătăcit!  – Ich habe mich verlaufen (ih habe mih fărlaufăn)
 6. Nu îmi găsesc telefonul – Ich kann mein Handy nicht finden (ih can mein hendi niht findăn)
 7. Lăsaţi-mă singur, vă rog – Lassen Sie mich bitte in Ruhe (Lasăn zi mih bite in rue)

URGENTE MEDICALE – MEDIZINISCHE NOTFÄLLE (MEDIŢINIŞE NOTFELE)

 1. Chemaţi o ambulanţă – Rufen Sie einen Krankenwagen (rufăn zi ainăn crancănvagăn)
 2. Am nevoie de un medic – Ich brauche einen Arzt (ih brauhe ainăn arţt)
 3. A avut loc un accident – Es gab einen Unfall (es gab ainăn unfal)
 4. Grăbiţi-vă, vă rog – Bitte beeilen Sie sich! (bite beailăn zi zih)
 5. M-am tăiat – Ich habe mich geschnitten (ih habe mih gheşnităn)
 6. M-am ars –Ich habe mich verbrannt (ih habe mih fărbrant)
 7. E totul în regulă – Ist alles in Ordnung? (ist alăs in ordnung)
 8. Este toată lumea bine? – Geht es allen gut? (ghet es alăn gut)
Categorie :
Distribuie acest articol :