Propoziții importante pe care le folosești atunci când ești pe un drum necunoscut – Limba Germană

 1. Mergem pe jos? – Gehen wir zu Fuß? (gheăn vir țu fus)
 2. De unde pleacă autobuzul? – Wo fährt der Bus ab? (vo fert der bus ab)
 3. Unde este următoarea stație de autobuz? – Wo ist die nächste Bushaltestelle? (vo ist di nehste bushalteștele)
 4. Unde trebuie să schimb? – Wo muß ich umsteigen? (vo mus ih umștaigăn)
 5. Cum ajung la gară? – Wie komme ich zum Bahnhof? (vi come ih țum banhof)
 6. Cât costă o călătorie cu autobuzul? – Wieviel kostet eine Busfahrt? (vifil costăt aine busfart)
 7. Mergeți înainte și apoi faceți prima strada la stânga/la dreapta. – Gehen Sie geradeaus, dann die erste Straße nach links (rechts). (gheăn zi geradeaus, dan di erste ștrase nah links, rehts)
 8. Unde se poate traversa? – Wo kann man überqueren? (vo can man iubărcverăn)
 9. Traversați strada la următoarea intersecție. – Überqueren Sie die Straße bei der nächsten Kreuzung. (iubărcverăn zi di ștrase bai der nehsten croițung)
 10. Unde este următoarea stație de taxiuri? – Wo ist der nächste Taxenstand? (vo ist der nehste taxenștand)
 11. Ați luat-o pe un drum greșit. – Sie sind falsch gegangen. (zi sind falș ghegangăn)
 12. M-am rătăcit. – Ich habe mich verirrt. (ih habe mih ferirt)
 13. Unde trebuie să cobor? – Wo muß ich umsteigen? (vo mus ih umștaigăn)
 14. Merg cu metroul. – Ich fahre mit der U-Bahn. (ih fare mit der uban)
 15. Merg pe jos. – Ich gehe zu Fuß. (ih ghee țu fus)
 16. Mergeți în această direcție. – Gehen Sie in diese Richtung.  (gheăn zi in dize rihtung)

 

Categorie :
Distribuie acest articol :